Riskerna med stallkick - och hur man löser det

The Dangers of Stall Kicking in Horses

Stall kicking är ett beteende som är djupt rotat i hästinstinkter, utlöst av olika faktorer som tristess, stress eller underliggande hälsoproblem. Som en bekymrad hästägare är det viktigt att känna...

The Dangers of Stall Kicking in Horses

Stall kicking är ett beteende som är djupt rotat i hästinstinkter, utlöst av olika faktorer som tristess, stress eller underliggande hälsoproblem. Som en bekymrad hästägare är det viktigt att känna...